Công ty CP Vinhomes trúng thầu dự án Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Khánh Hoà

Công ty CP Vinhomes trúng thầu dự án Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Khánh Hoà Công bố trúng thầu dự án Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Khánh HòaBan Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu thi công dự …

Công ty CP Vinhomes trúng thầu dự án Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Khánh Hoà Read More »