Tập trung xây dựng Thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Theo Chương trình hành động này, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu xứng tầm là một trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội phía Bắc của tỉnh Phú Yên. Tập trung phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững; củng cố và giữ vững quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phấn đấu đến năm 2025, thị xã Sông Cầu được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh.

Cụ thể, xây dựng 05 xã trở thành phường để đạt tỷ lệ đơn vị hành chính cấp phường trên 65%; phấn đấu bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt trên 80%.

Sớm hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động là sớm tổ chức lập và triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Sông Cầu đến năm 2045, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo hướng mở rộng không gian đô thị; quy hoạch phân khu các xã thành lập phường (Xuân Hải, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Xuân Phương); quy hoạch phân khu các phân vùng thuộc Khu du lịch Quốc gia Vịnh Xuân Đài. Xây dựng quy hoạch chi tiết đảm bảo hài hòa, phù hợp kiến trúc, cảnh quan công trình nhà ở các dạng biệt thự, nhà vườn dọc hai bờ sông và trên đồi có hướng nhìn ra Vịnh Xuân Đài. Đồng thời, xác định các vùng kinh tế trọng điểm trong quy hoạch.

Rà soát, quy hoạch lại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả; kêu gọi phát triển những ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cao, có lợi thế cạnh tranh, qua đó góp phần chuyển dịch lao động khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Nghiên cứu dành quỹ đất phía Tây để có lộ trình dịch chuyển khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, tạo quỹ đất phát triển thương mại, dịch vụ khu vực ven biển.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh việc đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, tiếp cận dần tiêu chí đô thị loại II. Đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm.

Triển khai chiến lược phát triển kinh tế

Chương trình hành động cũng triển khai các nội dung và giải pháp trong phát triển kinh tế như: Tiếp tục khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có của thị xã, gắnvới huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển thị xã Sông Cầu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện; phấn đấu trở thành thành phố du lịch – dịch vụ, đảm nhận vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, cửa ngõ giao thông phía Bắc của tỉnh. Chú trọng khai thác, phát huy lợi thế kinh tế biển, nhất là du lịch, dịch vụ biển. Tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, chủ động hội nhập, xây dựng nền kinh tế mở, đưa khoa học và công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống, coi đây là giải pháp quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tập trung đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp; tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ ven biển. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, nhất là trục đường ven Vịnh Xuân Đài, Đầm Cù Mông, hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

Phát triển ngư, nông, lâm nghiệp bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Chuyển mạnh nuôi thủy sản bằng lồng, bè ven bờ sang nuôi xa bờ kết hợp với ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ cao, tránh gây ô nhiễm môi trường; kết hợp nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh trồng rừng sản xuất kết hợp trồng rừng, trồng cây tạo cảnh quan. Xây dựng phát triển nền nông nghiệp đô thị, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp có chất lượng, giá trị kinh tế cao, nhất là ở phía Tây của đô thị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Theo phuyen.gov.vn

—- Được tài trợ —-

TIN THỊ TRƯỜNG

ĐANG MỞ BÁN