HƯỚNG DẪN NHẬN ƯU ĐÃI

Nhấn vào nút (NHẬN ƯU ĐÃI) “không cần điền bất cứ thông tin nào”

Chụp màn hình ƯU ĐÃI

Sử dụng ảnh chụp màn hình tại bất kì địa điểm bán hàng nào của Highland ngoại trừ Dinh Độc Lập, VinWonders Phú Quốc, sân bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Copyright © 2022 Phương Thảo Nguyễn