Giá nhà đất, bất động sản tại Phú Yên đang như thế nào?

Cơ hội phát triển của khu vực phía nam tỉnh Phú Yên

Phú Yên triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội và thương mại