Vay 1 tỷ đồng mua nhà, mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền gốc và lãi?