Chốt thời gian khởi công cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến khởi công vào ngày 1/6/2023.

Ngày 4/10, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (đơn vị Chủ đầu tư dự án, gọi tắt Ban QLDA) lập, đã được Sở GTVT và Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất, đề xuất.

UBND tỉnh giao Ban QLDA, các sở, ban, ngành, UBND các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chịu trách nhiệm triển khai đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và giải pháp khắc phục về Chủ đầu tư để giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

UBND các huyện Ea Kar, Krông Pắk, Cư Kuin theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND cấp xã chủ động thực hiện và phối hợp với Chủ đầu tư để thực hiện.

Giao Ban QLDA chủ động theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để nắm bắt thông tin, tiến độ triển khai công việc, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh để biết, đối với những nội dung vượt thẩm quyền khẩn trương báo cáo Sở GTVT, Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh.

Theo Ban QLDA, để triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1, Ban đã cập nhật thời gian phấn đấu hoàn thành phê duyệt dự án vào ngày 18/12/2022. Hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 26/10/2022 và thẩm định, phê duyệt ĐTM ngày 10/12/2022.

Theo đó, triển khai thiết kế cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) từ ngày 13/10/2022 và hoàn thành thi công cắm mốc ngày 22/11/2022. Công tác bàn giao tiến hành đồng thời trong quá trình cắm mốc, bắt đầu từ ngày 28/10/2022 và kết thúc ngày 27/11/2022 (quá trình bàn giao diễn ra nhiều đợt theo tiến độ cắm cọc để đảm bảo yêu cầu về tiến độ).

Triển khai công tác GPMB song song quá trình bàn giao cọc và được chia ra làm 2 phân đoạn để triển khai. Cụ thể: Phân đoạn 1, các đoạn đơn giản và khu vực có nhà, đất ở của hộ gia đình, cá nhân bắt đầu triển khai từ ngày 2/11/2022 và phấn đấu đến ngày 1/6/2023 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. Các trường hợp cần cưỡng chế, thu hồi đất (nếu có) sẽ bàn giao vào ngày 28/12/2023.

Phân đoạn 2, các đoạn còn lại bắt đầu triển khai ngày 7/11 và phấn đấu đẩy nhanh tiến độ triển khai để đến ngày 11/5/2023 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Các trường hợp cần cưỡng chế, thu hồi đất (nếu có) sẽ bàn giao vào ngày 4/11/2023. Sau khi hoàn thiện phê duyệt dự án, chủ động triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công vào ngày 1/6/2023.

Cũng theo Ban QLDA, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk, Ban đưa ra các mốc thời gian để triển khai thực hiện có tính đồng thời, song hành và chủ động rút ngắn thời gian thực hiện để đảm bảo tiến độ chung.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm mục đính giúp tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đơn vị đảm bảo các mốc thời gian hoàn thành theo chỉ đạo tại Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ.

Tổng hợp.

—- Được tài trợ —-

TIN THỊ TRƯỜNG

ĐANG MỞ BÁN

KDC Hoà Vinh Đông Hoà Phú Yên

/
https://www.youtube.com/watch?v=KI-gQE6HB_Q TỔNG QUAN…